Din indkøbskurv er tom.

Subtotal: 0,00 DKK

Tips & Tricks

Tips og tricks ved afbrænding af stearinlys: 

- Brænd aldrig lys uden opsigt!

- Underlaget/lysestagen skal være stabilt og ildfast

- Sørg for at vægen er højst 1 cm lang - ellers afkort den

- Bloklys skal helst brænde flere  timer ad gangen

- Anbring ikke lys for tæt sammen eller ved andre varmekilder

- Hold den smeltede "stearin-pøl" fri for vægerester og snavs

- Er flammen for lille: Sluk lyset, hæld overskydende stearin ud, tænd igen

 

Sodning - det helt primære problem ved stearinlys:

Alle stearinlys soder i større eller mindre grad, og forurener derved omgivelserne.

Med simple midler kan man dog holde sodningen på et helt uproblematisk niveau ,(forudsat naturligvis at lyset er af fornuftig kvalitet). Det kan let ses når et lys soder under forbrændingen.

Løs problemet med det samme, for det går sjældent væk af sig selv. Hele hemmeligheden ligger i               vægen, som dels skal holdes ren og dels skal være tilpas kort. Hvis der dannes synlige samlinger af smuds på vægen, skal vægen skrabes ren. For at forebygge dette skal man sørge for at holde den smeltede "stearin-pøl" fri for snavs og evt. vægerester.

Vægens længde skal maksimalt være 10 mm for at sikre bedst mulig forbrænding. Kommer man ved et uheld til at gøre vægen for kort, vil det typisk give sig udslag i at flammen ikke rigtig kan komme i gang. Sluk da lyset og held helt eller delvist den overskydende voks væk, således at vægen får lidt "luft" igen. Tænd derefter lyset.

Især på bloklys skal vægelængden overholdes, og man må påregne at skulle trimme vægen jævnligt. Derimod er fyrfadslys og almindelige stagelys og kertelys meget nemme at have med at gøre, da de sjældent kræver nogen særlig opmærksomhed.

 

Kunsten at brænde et bloklys:

Fyrfadslys og høje smalle lys er meget anvendt, og er som regel også lette at have med at gøre under afbrænding.

Bloklys, kuglelys og lignende  anvendes dog i stadig større omfang, da de på mange måder er mere dekorative.

Imidlertid kræver sådanne lys lidt mere omtanke under afbrænding

Den klassiske  fejl er at lade lysene brænde for kort tid. Det er vigtigt at et bloklys brænder indtil overfladen er smeltet næsten helt ud til kanten. Det kræver som oftest en brændetid på minimum 3-4  timer, og endnu længere tid for store lys.

Slukker man lyset for tidligt, vil der kun være smeltet en lille fordybning omkring vægen, og man er dermed godt i gang med at brænde en "brønd" inde midt i lyset. Allerede efter få gange vil lyset på denne måde være totalt ubrugeligt, og kan kun anvendes hvis man skærer hele den øverste del af.

Når det meste af overfladen er smeltet, kan man som regel bøje lysets rand lidt indad efterhånden, således at hele lyset afbrændes. På meget brede bloklys vil det dog sjældent være muligt at udnytte den yderste rand. Her skal kanten skæres af med en kniv for at opretholde en god afbrænding af lyset.

 

Anbring ikke lys for tæt sammen:

Det kan se rigtig flot ud at anbringe eksempelvis 3 bloklys i forskellig højde tæt sammen på et fad, men det skal gøres med omtanke. I det hele taget skal man være forsigtig med at placere et lys tæt på en anden varmekilde.

Det kan nemlig bevirke , at lyset smeltes udefra, hvilket typisk giver sig udslag i at der smeltes hul i randen på lyset, således at al den smeltede voks løber ud.

Ved større bloklys kan der være tale om ret store mængder voks,

som ikke nødvendigvis kan opfanges i en lille underskål. Og voksen vil derefter løbe kontinuerligt, idet den udefra kommende varmekilde hele tiden vil holde hullet åbent og forhindre voksen i at størkne.

En god tommelfingerregel er at holde mindst 10 cm's afstand til flammen på et andet lys - men vurder det i hvert enkelt tilfælde.

 

Figurlys til pynt:

Det er ikke helt tilfældigt at stearinlys som oftest er runde. Ifølge naturens orden afgiver flammen jo sin varme symmetrisk i et cirkelrundt område, uanset hvilken facon lyset ellers måtte have.

Vælger man at udforme et lys på alternativ facon, f.eks. som en elefant eller en stjerne, må man derfor være forberedt på, at de områder af lyset der befinder sig længst væk fra vægen ikke brændes.

Det kan i nogle tilfælde se ganske pudsigt ud, men er som sådan ikke noget problem. Helt objektivt kan man argumentere for, at figurlys mest er til pynt, hvorimod symetriske og især runde lys er mere praktisk anvendelige.

 

Sikkerhed - brænd aldrig lys uden opsigt!

En næsten fortærsket advarsel, som dog ikke kan gentages for ofte.

Sagen er jo, at et lys normalt sagtens kan passe sig selv, og det gør os mindre agtpågivende. Når der en sjælden gang imellem sker en ulykke, skyldes det som oftest at uforudsete hændelser finder sted.

Eksempelvis kan vindstød eller gennemtræk, legende børn, husdyr mm. flytte rundt på papirer, duge, gardiner og lignende, så der pludselig opstår en brandfarlig situation.

Stearinlyset kan også selv foretage sig uforudsete "manøvrer". Teoretisk set kan en brændende vægestump rive sig løs, og i uheldige tilfælde flyde nedad lyset med stearinstrømmen, og pludselig starte et "nyt stearinlys" i nærheden - måske på dugen eller gulvtæppet...

 

 

 

:)